آیا گیاهان با نور لامپ رشد می کنند؟

آیا نور لامپ می تواند جایگزین مناسبی برای نور خورشید باشد؟

تفاوت هایی بین نور خورشید و نور لامپ وجود دارد. اکثرا نور لامپ در محدوده ی قرمز و آبی طیف نور به اندازه ی خورشید انرژی ساطع نمی کند.

خورشید، مشعل و لامپ همگی انرژی را در قالب ذراتی که فوتون نامیده می شوند ساطع می کنند. فوتون های خورشید محصول گداخت هسته ای هستند.

مشعل از یک واکنش شیمیایی برای سوختن استفاده می کند. لامپ الکتریسیته را به فوتون ها تبدیل می کند. اما فوتون، فوتون است و نور، نور است چه از خورشید بیاید چه از چراغ قوه

how-to-grow-houseplants-in-artificial-light-2.

انرژی ای که از طریق خورشید می آید بسیار وسیع تر از نور لامپ است. نوری که از خورشید می آید با لامپ خیابانی از جهت دیگری نیز متفاوت است: اکثرا نور لامپ در محدوده قرمز و آبی طیف نور به اندازه خورشید انرژی ساطع نمی کند. به بیان دیگر سهم متفاوتی از قرمز، زرد و آبی با یکدیگر ترکیب شدند تا نور سفید را بسازند.

محققان با موفقیت توانستند با استفاده از نور لامپ گیاهان را در اتاق رشد، رشد دهند. اما نور خورشید برای اکثر گیاهان بهترین است.

نور خورشید در کل قوی تر از نور مصنوعی است. همچنین به خوبی و مساویا بین طول موج های متفاوت توزیع شده است.

و اما یک تفاوت دیگر بین نور لامپ -حتی لامپ های رشد- و نور خورشید است و آن اینکه لامپ رشد برای روشن کردن به انرژی نیاز دارند اما نور خورشید نامحدود و مجانی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *