نمایندگان خدمات پس از فروش
ردیفنام – نام خانوادگیشهرستانآدرستلفنشماره همراه (شرکتی)کد پستی
۱جواد بيات تركتهرانلاله زار جنوبي- جنب بانك ملت- پاساژ سينا-
ط 1 واحد 25
02142934000
-( داخلي 641)
__________
۲محسن جوادي ميزوجيقزوينقزوين- خيابان سعدي- روبروي هنرستان چمران-
پاساژ ولي عصر- طبقه منفي 1
2142934000
-( داخلي 643)
91089249563419678699
۳احد مقدم ذكاوتيمشهدمشهد- خيابان آخوند خراساني چهارم- پلاك 15 –
زنگ سمت چپ
5132213612-
02142934000-( داخلي 642)
_____9135684788
۴حسام بابا حاجيشيرازشيراز- قآني شمالي- روبروي خيابان منوچهري-
ساختمان حق نگه دار ط 3
02142934000
-( داخلي 648)
9108924966_____
5محمدرضا ريحان فرداصفهاناصفهان- خيابان هشت بهشت غربي- چهارراه ملك-
ساختمان 139- طبقه همكف واحد 1
02142934000-
( داخلي 645)-
031-32736925
9108924967_____
6ياسر محمد پورتبريزتبريز- سه راه امين- روبروي پاساژ عالي قاپو-
بازار برق تبريز- طبقه همكف – پلاك 13
4135578704-
02142934000-( داخلي 646)
91089249715133635841
7علي احمديهمدانهمدان- خيابان بابا طاهر- كوچه شهيد رستمي-
جنب مسجد ميرزاداوود
02142934000-( داخلي 647)9109525539_____
8 امير شعيبياروميهاروميه- سرداران يكم- ما بين چهارراه حافظ
و نه پله
– نبش كوچه 19
443223502091089249935713739113
9امير حسين بلاليگرگانگرگان- بلوار نهارخوران- گلشهر هشتم-
گل آرا هفتم
173254930891009091304916987369
10سجاد بهشتيبوشهربوشهر- خيابان مطهري- روبروي سه راه هلالي-
كوچه عرفان12 – كوچه دوم سمت چپ
_____99166825127516674938
11رامين مراد زادهاردبيلاردبيل- خيابان معادي- جنب بانك ملي-
كالاي برق رامين
453324450691089886815613973946
12متين ميرزاييبروجردبروجرد- خیابان حافظ شمالی پلاک ۷۶ کیهان الکتریک66426226889100918358_____
13مجتبي قاسمیاهوازآدرس اهواز خیابان طالقانی خ حافظ بین عطارد و طالقانی
مجتمع سروش طبقه 1 جنب مبلمان آنتیک
91009183889100918388619387339