ردیفاستانشهر (ناحیه پوشش خدماتی)نام مسئول خدماتآدرسشماره ثابتشماره همراه
۱تهرانتهرانآقای بیاتتهران،‌ لاله زار جنوبی، پاساژ سینا، پ2502135086
۲قزوینقزوینآقای جوادیقزوین، خیابان سعدی، جنب بانک رفاه02833248518-19
۳مازندرانکل استانآقای مهدویبابل، پلیس راه بابل، ساختمان شمس01132277673
۴گیلانکل استانآقای شطرنجیرشت، خیابان تختی01333255229