1. تمام محصولات شرکت سپهر منور دارای تاریخ ضمانت روی محصولات می باشد. بدین ترتیب محصول معیوب در مدت زمان گارانتی قابل رسیدگی میباشد.
  2. تمامی محصولات سپهر منور دارای برچسب گارانتی و لاک مخصوص میباشد که در صورت هرگونه دستکاری و مخدوش شدن محصول را از گارانتی خارج میکند.
  3. شکستگی، نفوذ آب و یا استفاده در مکانهای مرطوب (محصولات IP65 به پایین) شامل گارانتی نمیباشد.
  4. خرابی ناشی از دوفاز شدن برق یا استفاده از جایی غیر از مشخصاتی که بر روی محصول قید شده شامل گارانتی نمیباشد.
  5. به دلیل آنکه درایور هر محصول مخصوص خود آن محصول طراحی شده، جابجایی و یا عدم استفاده صحیح باعث آسیب به محصول میگردد. لذا تمام محصولاتی که برای گارانتی ارسال میگردند باید با درایور خود آن محصول باشند در غیر اینصورت شامل گارانتی نمی باشند.(سریال تاریخ ضمانت محصول و درایور باید یکسان باشد)
  6. بدلیل اینکه برق خروجی درایور،DC زیر 68 ولت و کاملا ایزوله میباشد، لذا چراغ EDC LED نیازی به ارت ندارد، ارتی که به بدنه چراغ EDC وصل شود باعث ایجاد اختلال در عملکرد چراغ و آسیب به ان میشود. به هیچ وجه سیم ارت را به بدنه چراغ EDC LED وصل نکنید. در غیر اینصورت شامل گارانتی نمیشود.
  7. در صورت بروز موارد استثنایی و خاص لطفا با واحد خدمات پس از فروش هماهنگی های لازم به عمل آید.